Prawo rodzinneRozwód, separacja, alimentyUncategorizedRozwód bez orzekania o winie

3 stycznia, 2023by admin0

Rozwód bez orzeczenia o winie?

Rozwód wzbudza zazwyczaj wiele emocji, jednak statystycznie rozwód bez orzekania o winie jest najczęściej występującym rozwodem w Polsce.

Szybkość i niższe koszty postępowania

Rozwód bez orzekania o winie z reguły przebiega szybciej od rozwodu z orzekaniem o winie, bardzo często wystarczy jedna rozprawa, podczas której sąd orzeka rozwód. To ważna zaleta takiej formy rozstania, zważywszy na fakt, iż rozwód z orzeczeniem o winie może trwać nawet kilka lat.

To jedna z łagodniejszych form zakończenia małżeństwa a jej niewątpliwą zaletą jest brak konieczności wyciągania prywatnych i intymnych historii z naszego życia. Wystarczy zgodny wniosek obojga małżonków o orzeczenie rozwodu bez wskazywania strony, która ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Kolejnym pozytywnym aspektem rozwodu bez orzekania o winie jest wykluczenie ryzyka uznania przez sąd, że winnym rozkładu pożycia jest małżonek, który wniósł o orzeczenie rozwodu z winy małżonka. Sąd nie jest tym żądaniem związany i po wysłuchaniu świadków i stron oraz po przeanalizowaniu innych dowodów, może dojść do odmiennego wniosku. Nie należą do rzadkich sytuacje, kiedy sąd uznaje, że winne rozpadu małżeństwa są obie strony albo, że winny jesteś wyłącznie Ty.

Minusy rozwodu bez orzeczenia o winie

Poza pozytywnymi aspektami takiego rozwodu, jak to zazwyczaj bywa, są również mniej atrakcyjne konsekwencje, zwłaszcza dla małżonka, który nie ponosi winy za rozpad małżeństwa. Osoba, która decyduje się na rozwód bez orzekania o winie, musi wiedzieć, że obowiązek alimentacyjny byłego małżonka występuje jedynie w sytuacji, kiedy drugi znajduje się w niedostatku. Zobowiązanie byłego małżonka do świadczeń alimentacyjnych jest również ograniczone w czasie. Po upływie 5 lat od orzeczonego rozwodu możesz otrzymywać alimenty wyłącznie w nadzwyczajnych sytuacjach, aczkolwiek z dotychczasowego orzecznictwa wynika, że ma to miejsce niezmiernie rzadko. Również kiedy rozwiedziony małżonek wstąpi w kolejny związek małżeński, traci on prawo do otrzymywania alimentów.

 

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *