HomeOgłoszenie upadłości firmy

OfertaOgłoszenie upadłości firmy

Profesjonalnie i z najwyższą starannością przeprowadzamy przedsiębiorców przez całą procedurę ogłoszenia upadłości i postępowania po ogłoszeniu upadłości.

Zapewniamy reprezentację na każdym albo wybranym przez klienta etapie postępowania, również przed sądem.

Nasze działania w upadłości gospodarczej:

  • Przygotowanie postepowania upadłościowego
  • Doradztwo na każdym etapie postepowania
  • Przygotowanie wniosku i załączników
  • Zgłoszenia wierzytelności, kontrola i bieżące informowanie o prowadzonym postępowaniu upadłościowym
  • Reagowanie na nieprawidłowości, zaskarżanie postanowień oraz działań uczestników i instytucji w postępowaniu
  • Reprezentowanie na Radach Wierzycieli
  • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego