HomeOddłużenie i upadłość konsumencka

OfertaOddłużenie i upadłość konsumencka

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc dla osób, które utraciły zdolność regulowania swoich zobowiązań.

Upadłość osoby fizycznej jest często najlepszym sposobem na uwolnienie się od spirali długów, ale nie jedynym. W obecnym porządku prawnym konsument uzyskał również możliwość zawarcia układu z wierzycielami, bez wdrażania procedury upadłości, ale z uzyskaniem komfortu uwolnienia się od dotkliwych działań windykacyjnych.

Kancelaria profesjonalnie i z najwyższą starannością przeprowadza osoby zdecydowane na ogłoszenie upadłości przez wszystkie etapy procedury oddłużenia, aż do zakończenia postepowania. Jeżeli okaże się, że ogłoszenie upadłości nie jest najlepszym rozwiązaniem, proponowana jest korzystniejsza procedura układu z wierzycielami, która również pozwala uporać się ze zobowiązaniami, ale jednocześnie chroni majątek dłużnika.

Złożenie skutecznego wniosku o ogłoszenie upadłości wymaga rzetelnego przygotowania dokumentów, prawidłowej oceny sytuacji dłużnika oraz trafnego argumentowania. Po ogłoszeniu upadłości i w trakcie trwania postępowania upadłościowego zapewniamy pomoc w kontaktach z sądem, wierzycielami oraz z syndykiem.

Nasze działania w oddłużeniu konsumenta:

  • Analiza sytuacji i dokumentów oraz wybór formy oddłużenia
  • Sporządzenie wniosku
  • Reprezentacja dłużnika w każdym etapie postępowania
  • Działania zmierzające do całkowitego umorzenia zobowiązań