HomeBlog - Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Anioł-Płoch

rozwód z orzeczeniem winy

Rozwód z orzeczeniem o winie   Możemy pozwać współmałżonka o rozwód z orzeczeniem o winie, gdy ponosi on winę za rozpad pożycia małżeńskiego, a także gdy winne są obie strony. W praktyce procedura rozwodu z orzeczeniem o winie jest bardziej skomplikowana, niż rozwód bez orzekania o winie. Najczęściej małżonek, który został wskazany jako winny nie...

Układ konsumencki – postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli   przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jesteś Dłużnikiem, który łącznie spełnia poniższe warunki: jesteś osobą fizyczną, nie prowadzisz działalności gospodarczej, stałeś się niewypłacalny, możesz wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu. Zawarcie układu odbywa się podczas zgromadzenia wierzycieli, któremu przewodniczy nadzorca...

Rozwód bez orzeczenia o winie? Rozwód wzbudza zazwyczaj wiele emocji, jednak statystycznie rozwód bez orzekania o winie jest najczęściej występującym rozwodem w Polsce. Szybkość i niższe koszty postępowania Rozwód bez orzekania o winie z reguły przebiega szybciej od rozwodu z orzekaniem o winie, bardzo często wystarczy jedna rozprawa, podczas której sąd orzeka rozwód. To ważna...

18 lipca 2022 r. Jak ogłosić upadłość konsumencką? ? upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej W celu ogłoszenia upadłości należy złożyć wniosek do sądu, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, która chce ogłosić upadłość. Dla osób mieszkających w obszarze właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Siedlcach i Zamościu sądem właściwym...