HomeBlog - Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Anioł

wpis na skierowaniu medycyna pracy

Kiedy pracownik pozostaje na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, zgodnie z art. 229 par. 2 kodeksu pracy – pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do dalszego wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. W tym celu pracodawca obowiązany jest wystawić skierowanie, na którym wskazuje przyczynę niezdolności do pracy pracownika. Wystawione skierowanie musi pozostawać w...

Prawa dziecka to zakres wymagający szczególnej ochrony – w końcu przeważnie dzieci nie mają możliwości, aby samodzielnie zadbać o realizację swoich interesów. Poza tym w różnego rodzaju postępowaniach przed sądami i innymi organami władzy wymagają posiadania wiedzy i doświadczenia prawniczego, najczęściej związanego z legitymowaniem się odpowiednim wykształceniem, uprawnieniami oraz dojrzałością. Ochrona dziecka jest jednym z...

Rękojmia i gwarancja nie są synonimami. To dwa podstawowe ale rożne mechanizmy zabezpieczające kupującego przed negatywnymi skutkami nabycia wadliwego towaru. Czego dokładnie kupujący może żądać w takich przypadkach? Okazuje się, że ma szerokie możliwości ochrony swoich interesów. Kupując towar, spodziewamy się, że ma on wszystkie cechy, o których zapewnił nas sprzedawca. Niestety nie zawsze tak...

rozwód z orzeczeniem winy

Rozwód z orzeczeniem o winie   Możemy pozwać współmałżonka o rozwód z orzeczeniem o winie, gdy ponosi on winę za rozpad pożycia małżeńskiego, a także gdy winne są obie strony. W praktyce procedura rozwodu z orzeczeniem o winie jest bardziej skomplikowana, niż rozwód bez orzekania o winie. Najczęściej małżonek, który został wskazany jako winny nie...

Układ konsumencki – postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli   przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jesteś Dłużnikiem, który łącznie spełnia poniższe warunki: jesteś osobą fizyczną, nie prowadzisz działalności gospodarczej, stałeś się niewypłacalny, możesz wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu. Zawarcie układu odbywa się podczas zgromadzenia wierzycieli, któremu przewodniczy nadzorca...

Rozwód bez orzeczenia o winie? Rozwód wzbudza zazwyczaj wiele emocji, jednak statystycznie rozwód bez orzekania o winie jest najczęściej występującym rozwodem w Polsce. Szybkość i niższe koszty postępowania Rozwód bez orzekania o winie z reguły przebiega szybciej od rozwodu z orzekaniem o winie, bardzo często wystarczy jedna rozprawa, podczas której sąd orzeka rozwód. To ważna...

18 lipca 2022 r. Jak ogłosić upadłość konsumencką? ? upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej W celu ogłoszenia upadłości należy złożyć wniosek do sądu, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, która chce ogłosić upadłość. Dla osób mieszkających w obszarze właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Siedlcach i Zamościu sądem właściwym...