HomeRestrukturyzacja przedsiębiorstwa

OfertaRestrukturyzacja przedsiębiorstwa

Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu zapobieganie ogłoszeniu upadłości firmy poprzez zawarcie porozumienia z wierzycielami.

Restrukturyzacja może być przeprowadzona w jednym z czterech postępowań:

  • Samodzielne zbieranie głosów
  • Przyspieszone postępowanie układowe
  • Postępowanie układowe
  • Sanacja

Wybór właściwego postępowania jest uzależniony od sytuacji przedsiębiorstwa i umożliwia zróżnicowany zakres ochrony przed wierzycielami, poprzez wybór instrumentów służących naprawie przedsiębiorstwa.

Istotą każdego postępowania restrukturyzacyjnego jest dobrze przygotowany plan, bez którego wyciągnięcie dłużnika z finansowych opresji oraz uzdrowienie sytuacji firmy nie są możliwe. Dobrze przygotowany plan w restrukturyzacji stanowi jej kręgosłup, na którym opiera się przeforsowanie propozycji układowych, sądowe otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i sukces wszystkich działań zmierzających do poprawy kondycji przedsiębiorstwa.

Szybko wdrożone działania naprawcze zwiększają szansę na uniknięcie ogłoszenia upadłości i przywrócenie finansowej stabilizacji.

Nasze działania w restrukturyzacji przedsiębiorstw:

  • Analiza sytuacji ekonomicznej firmy
  • Wybór właściwego postępowania restrukturyzacyjnego
  • Wsparcie doradcze i reprezentacja przedsiębiorcy w każdym etapie postepowania
  • Pełna obsługa w zakresie propozycji układowych planu restrukturyzacyjnego, pism, wniosków oraz kontaktów z wierzycielami