UncategorizedWpis o stanie zdrowia na skierowaniu a ochrona danych osobowych

19 lutego, 2024by admin0
wpis na skierowaniu medycyna pracy

Kiedy pracownik pozostaje na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, zgodnie z art. 229 par. 2 kodeksu pracy – pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do dalszego wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. W tym celu pracodawca obowiązany jest wystawić skierowanie, na którym wskazuje przyczynę niezdolności do pracy pracownika. Wystawione skierowanie musi pozostawać w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych, aby było zgodne z prawem, musi spełniać warunki ściśle określone w art. 6 ust. 1 RODO.  Dodatkowo, jeżeli mamy do czynienia z danymi szczególnej kategorii (w tym danymi dotyczącymi zdrowia), musi spełniać również warunki określone w art. 9 ust. 2 RODO. Za dane osobowe szczególnej kategorii uznaje się m. in. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, dane dotyczące zdrowia.

Istotne jest, że aby przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii było możliwe, koniecznym jest spełnienie jednego z warunków przewidzianych w rozporządzeniu, między innymi wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Samo przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów danej osoby, a także do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora.

Stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wedle Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wskazywanie w treści skierowania informacji o stanie zdrowia przekracza zakres danych, które należy wskazać w treści skierowania. Dane dotyczące rodzaju badań profilaktycznych dla pracodawcy są nadmiarowe, tym samym nie jest on uprawniony do ich przetwarzania. Oznacza to, że na skierowaniu na badania kontrolne nie powinny znaleźć się takie dane jak przyczyna zwolnienia lekarskiego oraz specjalizacja lekarza, który to zwolnienie wystawił.

Co ważne, dobrowolne przekazanie przez pracownika informacji co do podstawy wystawienia zwolnienia lekarskiego nie uprawnia pracodawcy do umieszczenia co do nich adnotacji na skierowaniu.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie umożliwiają pracodawcy weryfikacji rodzaju przeprowadzonych badań oraz ich wyników. Pracodawca jest uprawniony wyłącznie do otrzymania zaświadczenia o braku przeciwskazań bądź istnieniu przeciwskazań zdrowotnych pracownika do pracy na określonym stanowisku.

Podstawa prawna:

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *