HomeCategoryUpadłość konsumencka - Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Anioł

Układ konsumencki – postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli   przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jesteś Dłużnikiem, który łącznie spełnia poniższe warunki: jesteś osobą fizyczną, nie prowadzisz działalności gospodarczej, stałeś się niewypłacalny, możesz wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu. Zawarcie układu odbywa się podczas zgromadzenia wierzycieli, któremu przewodniczy nadzorca...

18 lipca 2022 r. Jak ogłosić upadłość konsumencką? ? upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej W celu ogłoszenia upadłości należy złożyć wniosek do sądu, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, która chce ogłosić upadłość. Dla osób mieszkających w obszarze właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Siedlcach i Zamościu sądem właściwym...